Akceptacja regulaminu poradników językowych oznacza, że osoba wpisująca swój adres mejlowy:

  1. Wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.)
  2. Oświadcza, że została poinformowana, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Języków Obcych EFFEKT Michał A. Nowakowski, Office Center, pl. Lotników 2/6, 72-100 Goleniów. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, wypisania się z list mejlingowych oraz poprawiania swoich poprzez kontakt: rodo@effekt.com.pl oraz przez zaznaczenie swoich preferencji (dostępnych w każdym mejlu).