Centrum Języków Obcych EFFEKT tworzą ludzie, którzy cenią swoją prywatność i cenią prywatność osób korzystających z ich usług. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszej strony firmowej i uczących się na naszych kursach.

Aby realizować zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, utworzyliśmy szczegółowy wewnętrzny zestaw procedur opisany w Polityce Ochrony Danych Osobowych. Informacje na tej stronie i jej podstronach omawiają stanowią wyciąg najważniejszych informacji dotyczących tego, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

W skrócie

Administratorem Twoich danych jest: Centrum Języków Obcych EFFEKT Michał A. Nowakowski; Office Center, pl. Lotników 2/6, 72-100 Goleniów, NIP: 8561775576.

Nikomu obcemu nie damy (ani nigdy nie sprzedamy) Twoich danych (mogą do nich mieć dostęp tylko te osoby, które wykonują lub pomagają wykonywać działania, o które nas poprosiłeś lub się na nie zgodziłeś).

Będziemy wykorzystywać Twoje dane jedynie w celu, jakim je nam udostępniłeś. A jeśli udzieliłeś nam zgody marketingowej, to będziemy z niej korzystać rozsądnie (prześlemy naszą ofertę dwa może trzy razy w roku).

O dane osobowe Twoich dzieci, dbamy tak jak o własne.

  Chcemy, abyś wiedział, że:

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Centrum w celach:
   a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu językowego;
   b) marketingu bezpośredniego Centrum oraz marketingu Edu Bears sp. z o.o. sp.k.;
  2. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych są:
   a) zgoda wyrażona przeze Ciebie w imieniu swoim i/lub Kursanta;
   b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu jezykowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   c) prawnie uzasadniony interes realizowany prez Centrum tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione spółce Edu Bears sp. o.o. sp.k. z siedziba w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczynskiej 69 oraz podmiotom współpracującym z tą spółka (dotyczy danych Kursantów biorących udział w kursie językowym Teddy Eddie);
  4. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy dotyczącej kursu językowego łączącej Ciebie z Centrum;
  5. Masz prawo do:
   1. żądania od Centrum jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
   3. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. Podane przeze Ciebie dane dotyczące zdrowia Kursanta stanowią szczególną kategorie danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Centrum przez ustalenie okoliczności dotyczących zdrowia Kursanta, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie;
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu językowego; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy