poziom językowy b2 fce cambridge first
jak sie uczyć
/
Michał A. Nowakowski

Opublikowano:  1 października 2013
Zaktualizowano: 16 maja 2023
Ilość komentarzy: 3

Skomentuj artykuł

Jaki mam poziom językowy?

Jaki mam poziom językowy? A1, A2, B1, B2, C1, C2?
Oto pytasz samego siebie przed rozmową kwalifikacyjną.

To pytanie zadaje sobie mnóstwo osób. Kiedy są w trakcie tworzenia CV, podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do pracy lub na studia) oraz podczas zapisywania się do szkoły językowej. „Co mam powiedzieć?” Określenia podstawowy lub komunikatywny są niezbyt precyzyjne. Do niedawna stanowiło to nie lada problem.

Dawniej: różne języki, różne poziomy

Jeszcze kilkanaście lat temu poziomy językowe określano w każdym jezyku inaczej. W języku angielskim były to beginner, elementary, pre-intemediate, intermediate, upper-intermediate, advanced.W języku hiszpańskim wyróżniano trzy poziomy: inicial, intermedio, superior. W jezyku polskim zwykło sie określać znajomość języka jako: podstawowa, średniozaawansowana i zaawansowana. Każdy kraj inaczej określał kompetencje językowe, więc trudno było porównać poziom umiejętności pomiędzy różnymi językami, a często nawet w obrębie jednego języka, ale za to w różnych krajach (np. do dzisiaj istnieją różnice w nazewnictwie pomiędzy USA a Wielką Brytanią).

W celu zaradzenia temu problemowi i umożliwienia ustandaryzowanego nauczania języków europejskich Rada Europy (ta międzynarodowa instytucja nie jest częścią Unii Europejskiej) utworzyła dokument Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), ktory powstał na poczatku bieżącego stulecia.

Teraz: Najważniejsze są umiejętności

Zgodnie z założeniami CEFR (polska nazwa: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie) w określaniu poziomu jezykowego najważniejsze jest opisywanie kompetencji w porozumiewaniu się, a nie opanowanie określonych struktur gramatycznych czy działów leksykalnych. Dzieki temu opis ten jest uniwersalny i w praktyce można go stosować do każdego języka. Oprócz Europy stosuje się go w  Egipcie, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei i na Filipinach.

W CEFR kompetencje językowe podzielone są na trzy główne poziomy: podstawowy (A), samodzielności (B) i biegłości (C). Ze względu na to, że są to poziomy dość szerokie, zazwyczaj dzieli się je na dwa podpoziomy. I tak powstaje A1 – poziom podstawowy nizszy, A2 – poziom podstawowy wyższy, B1 – poziom samodzielności niższy, B2 poziom samodzielności wyższy, C1 – poziom biegłości niższy i C2 – poziom biegłości wyższy. Czasem wyodrębnia sie jeszcze poziom B1+ (pomiedzy B1 a B2), ponieważ opanowanie poziomu samodzielności zajmuje znacznie więcej czasu niż podstawowego.

Czy chciałbyś dowiedzieć się jaki masz poziom językowy? Poniżej przedstawiany ogólną skale kompetencji językowych według sześciu poziomów CEFR. Czytając ja możesz orientacyjnie określić na jakim jesteś stopniu zaawansowania.

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi, dotyczące bardzo konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić naturalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Jaki mam poziom językowy?

Każdy z poziomów posiada podział na różne umiejętności: słuchanie, czytanie, mówienie (interakcja), mówienie (produkcja) i pisanie. Dodatkowo same wypowiedzi ustne można oceniać ze względu na zakres, poprawność, płynność, interakcje i spójność. Będziemy o tym pisać w kolejnych artykułach. Tutaj możesz przejść do poszczególnych poziomów:

Nigdy nie leciałeś samolotem?

Słabo (lub w ogóle nie) mówisz po angielsku?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Przygotowaliśmy ebooka, który zawiera

52 najczęściej używane zwroty w języku angielskim!

Na pewno przydadzą Ci się one podczas zagranicznych podróży. Czego dokładnie się nauczysz z naszego ebooka? Dzięki temu przewodnikowi będziesz w stanie swobodnie:

  • poruszać się po lotnisku 🛩️
  • zamówić posiłek w restauracji 🍝
  • wynająć samochód 🚗
  • poprosić o pomoc 🛟
  • zameldować się w hotelu 🏨

Kliknij przycisk obok, aby kupić 28-stronnicowy Niezbędnik Początkującego Podróżnika, który uratuje Ci skórę podczas zagranicznego wyjazdu:

Jeśli ten artykuł dał Ci jakąś wartość, to podziel się nim w mediach społecznościowych lub przez mejla:

  1. Poziom znajomości objęty tą skalą uważam za jedno z lepszych rozwiązań EU. Mi jako rekruterowi ułatwiło życie, chociaż nie wszyscy kandydaci jeszcze słyszeli o takiej formie określania poziomu znajomości języków obcych.

  2. Bardzo ciekawe. Zawsze zrozumienie tego całego podziału było ponad moje siły. Dzięki temu artykułowi zrozumienie go jest o wiele łatwiejsze.

  3. Wiele osób z mojego kręgu ma z tym problem, ja sama zastanawiałam się jaki jest mój poziom znajomości języka.
    Dzięki temu artykułowi udało mi się przypasować swoją znajomość języka „to B1”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.